Alamat kantor bkn banjarbaru dan informasi kenaikan pangkat

12 views

BKN adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Negara, dan sudah ada kantornya di kota banjar baru kalimantan selatan. Mungkin jika anda berbagai keperluan seperti misalnya mengurus kenaikan pangkat, bisa mendatangi kantor bkn banjar baru. Berikut ini adalah informasi mengenai Jenis, Syarat & Kelengkapan kenaikan pangkat:

Jenis, Syarat & Kelengkapan :

KENAIKAN PANGKAT REGULER

Syarat :

- Tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional.
- Kenaikan pangkatnya tidak melampaui pangkat atasan langsung.
- Sesuai dengan tingkatan pendidikan dan golongan.
- SKP rata-rata bernilai baik.
- Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- Kenaikan pangkat yang pindah golongan dari golongan II ke golongan III dan golongan III ke golongan IV harus mengikuti ujian dinas.
- Kenaikan pangkat diperbantukan diluar instansi diberikan sebanyak 3 kali selama dalam penugasan.
- Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

Kelengkapan :

- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah SKP 2 tahun terakhir.
- Fotocopy sah ijazah pendidikan terakhir bagi peningkatan pendidikan.
- Fotocopy sah surat perintah tugas belajar.
- Fotocopy sah Karpeg.
- Fotocopy sah Ijazah Terakhir.
- Fotocopy sah SK. CPNS & PNS.
- Penambahan Masa Kerja bagi yang memiliki.
- Surat Pengantar dari Instansi ybs.

Keterangan :

- Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

Syarat :

Kenaikan pangkat menduduki jabatan struktural.

- 1 tahun dalam pangkat terakhir dan 1 tahun dalam jabatan terakhir.
- SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- Pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 tahun dalam pangkat.

Kenaikan pangkat menduduki jabatan fungsional.

- 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- Angka kredit terpenuhi.
- SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat jabatan tertentu.

- Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan Kenaikan pangkatnya diatur dalam keputusan Kepala BAKN Nomor 03 Tahun 1996 tentang kenaikan pangkat hakim.

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa.

- Prestasi kerja luar biasa baiknya dalam 1 tahun terakhir dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.
- Setiap unsur SKP bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir.
- Prestasi kerja kerja yang menonjol baiknya secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi teladan bagi pegawai lainnya, dinyatakan dalam SK yang ditanda tangani oleh pejabat Pembina Kepegawaian.
- Tanpa terikat ketentuan ujian dinas.
- Bagi pejabat negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya.

Kenaikan pangkat Penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

- Penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- Kenaikan pangkat diberikan 1 tahun dalam pangkat terakhir.
- SKP setiap unsur rata-rata bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- Tanpa terikat pada jabatan dan ujian dinas.
- Kriteria penemuan diatur dalam keputusan Presiden No.61 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI.

Kenaikan pangkat menjadi Pejabat Negara.

- Diberhentikan dari jabatan organiknya. 4 tahun dalam pangkat terakhir serta SKP setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir.
- Tidak diberhentikan dari jabatan organiknya. Yang menduduki jabatan jabatan struktural / fungsional dipertimbangkan berdasarkan ketentuan berlaku untuk kenaikan pangkat pilihan dengan jabatan yang diduduki serta tidak menduduki jabatan struktural / fungsional dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kenaikan pangkat reguler.

Kenaikan pangkat tugas belajar (TUBEL) dan sebelumnya duduk dalam jabatan struktural / fungsional tertentu.

- Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat telah selesai Tugas Belajar (TUBEL).

- Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir.
- SKP bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat dipekerjakan / diperbantukan diluar instansi induk.

- Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- SKP dalam 2 tahun terakhir bernilai baik.

Kelengkapan :

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

- Fotocopy sah SK . Jabatan terakhir.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah SKP dalam 2 tahun terakhir.
- Fotocopy PAK lama.
- Asli Penetapan angka kredit.
- SK Kenaikan jabatan (bagi yang naik jabatan).

Kenaikan pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa

- Fotocopy sah SK. Jabatan terakhir.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Asli penetapan prestasi kerja luar biasa oleh Pembina Kepegawaian.
- Fotocopy sah SKP dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Jabatan tertentu

- Fotocopy sah SK. Jabatan terakhir.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah SKP dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Menemukan Penemuan Baru

- Fotocopy sah SK. Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah Keputusan tentang Penemuan baru dari badan / lembaga yang ditetapkan Presiden.
- Fotocopy sah SKP dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pejabat Negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya

- Fotocopy sah SK. Pengangkatan sebagai Pejabat Negara.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah Keputusan Pemberhentian dari jabatan organik.

Kenaikan pangkat Pejabat Negara yang tidak diberhentikan dari jabatan organiknya

- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah SKP dalam 2 tahun terakhir.
- Fotocopy sah ijazah pendidikan terakhir bagi peningkatan pendidikan.
- Fotocopy sah surat perintah tugas belajar.

Kenaikan pangkat yang memperoleh STTB

- Fotocopy sah STTB dan transkip nilai.
- Fotocopy sah pangkat terakhir.
- Fotocopy sah SKP dalam 1 tahun terakhir.
- Asli PAK bagi yang menduduki jabatan fungsional.
- Surat Keterangan dari Pejabat Eselon II tentang Uraian Tugas kepada PNS kecuali yang menduduki jabatan fungsional.
- Fotocopy sah tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali yang menduduki jabatan fungsional.

Kenaikan pangkat yang melaksanakan tugas belajar yang sebelumnya menduduki jabatan struktural dan fungsional

- Fotocopy sah SK. Jabatan terakhir.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah Keputusan / Perintah untuk tugas belajar.
- Fotocopy sah SKP dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat yang telah lulus mengikuti dan lulus tugas belajar

- Fotocopy sah SK. Jabatan terakhir.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah Keputusan / Perintah untuk tugas belajar.
- Fotocopy sah Ijazah yang diperoleh.
- Fotocopy sah SKP dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Dipekerjakan diluar Instansi Induknya yang diangkat dalam jabatan Pimpinan yang bersamaan eselonnya/ jabatan fungsionalnya

- Fotocopy sah SK. Jabatan terakhir.
- Fotocopy sah SK. Pangkat terakhir.
- Fotocopy sah Keputusan Penugasan diluar instansi induknya.
- Fotocopy sah PAK bagi yang menduduki jabatan fungsional.
- Fotocopy SKP dalam 1 tahun terakhir.

Keterangan :

- Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

alamat kantor bkn banjarbaru

Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN Banjarbaru)

kantor bkn banjarbaru

Alamat: Banjarbaru Selatan Jl. Bhayangkara No.1, Guntung Paikat, Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714
Provinsi: Kalimantan Selatan
Telepon: (0511) 4781552

Jam buka:

Senin 07.30–16.00
Selasa 07.30–16.00
Rabu 07.30–16.00
Kamis 07.30–16.00
Jumat 07.00–16.30
Sabtu Tutup
Minggu Tutup

Tags: #alamat bkn regional banjarbaru #bkn banjarbaru #bkn banjarbaru kenaikan pangkat #kantor bkn banjarbaru